Fyke
English
Logga in

Välkommen till Fyke!

Kemi är viktigt!

Kemi är ett fascinerande och mångfaceterat ämne. Kemi finns överallt: i vattnet, som vi dricker, i maten, papper, som vi skriver på, betong, som vi gör hus av, läkemedel osv. Kemin hjälper oss att tillverka miljövänliga produkter.

Ansök:

Åbo Akademi välkomnar hjärtligt nya studerande att söka till universitetet.
Man kan studera kemi vid Institutionen för Naturvetenskaper och Institutionen för Kemiteknik
Anvisningar hittas i Akademins webbplats. Utländska studerande bedes kontakta studiebyrån vid Åbo Akademi.

Trevlig studiemiljö

Åbo Akademi är ett litet universitet med trevlig stämning och bra kontakt mellan de studerande och lärarna. Det är lätt att hitta jobb efter avslutade kemistudier.

Kemistudier

Studerar man kemi vid Åbo Akademi kan man bli kemist, kemilärare eller kemiingenjör. Samtliga kemilaboratorier samsas om utbildningen i början av studierna så att man får en bred och gedigen grundutbildning. Då kan man lätt välja i vilken kemigren man vill specialicera sig i fortsatta studier.

Arbetslivet

De som har valt att specialicera sig i Fysikalisk kemi arbetar på mycket varierande områden såsom läkemedelsindustrin, målfärgsindustrin, pappersindustrin, sprängämnesindustrin, kemi- och matematiklärare med mera.

 

Printable
För printer