Fyke
English
Logga in

Kandidat i fysikalisk kemi? Yes!!

Bred utbildning

Vid Åbo Akademi undervisas kemi vid fyra laboratorier, Analytisk kemi, Fysikalisk kemi, Oorganisk kemi och Organisk kemi. Alla fyra laboratorier medverkar i kemiutbildningen på kandidatnivå, vilket gör utbildningen gedigen och mångsidig. Dessutom finns vid Institutionen för kemiteknik många laboratorier för tillämpad kemi. Där kan man välja kompletterande kurser.

All utbildning på kandidatnivå ges enbart på svenska.

Kandidatstudierna

Kandidatexamen består av 180 studiepoäng. Kandidatstudierna ges i två former. Om Du är inskriven vid Institutionen för Naturvetenskaper, kan Du välja linjen för kemist eller kemilärare. Ifall Du har sökt Dig till Institutionen för Kemiteknik blir Du teknologie kandidat och sedan diplomingenjör.

I kandidatstudiernas slutskede väljer man en av de fyra inriktningarna. Kandidatavhandlingen skrivs inom den valda kemigrenen.

Kandidatavhandling i fysikalisk kemi?

Vi har många spännande teman att välja på. Vänligen kontakta Pia Sjöberg.

 

Printable
För printer