Fyke
English
Logga in

Gör gradu eller diplomarbete vid Fyke!

Fördjupade studier

De fördjupade magister- eller diplomingenjörstudierna omfattar 120 sp; hela examen inklusive kandidatstudierna är alltså 300 sp. De fördjupade studierna avläggs i ett av de fyra kemilaboratorierna, Analytisk kemi, Fysikalisk kemi, Oorganisk kemi och Organisk kemi. De flesta kurserna ges på engelska.

Studerande, som har avlagt kandidatexamen vid ett annat universitet, studerande med yrkeshögskoleexamen samt utländska studerande bedes kontakta studiebyrån vid Åbo Akademi. De, som kommer från yrkeshögskolor, måste avlägga brostudier för att bli antagna till FM/DI studier vid ÅA.

Vill Du göra Ditt examensarbete i fysikalisk kemi?

Vi erbjuder ett stort urval intressanta teman inom ett brett område i kemin. Examensarbeten görs i regel i något av de pågående forskningsprojekten. Du får praktisk erfarenhet av toppforskning och värdefulla kontakter till den kemiska industrin. Vänligen kontakta professor Jouko Peltonen.

Arbetslivet

Många som har valt fysikalisk kemi fortsätter till doktorsgraden eftersom högt utbildat folk behövs i Finland. De som har valt arbetslivet efter FM/DI examen har placerat sig väl inom mycket varierande områden såsom läkemedelsindustrin, målfärgsindustrin, pappersindustrin, sprängämnesindustrin, kemi- och matematiklärare med mera. Det är lätt att hitta jobb efter avslutade kemistudier.

 

Printable
För printer