Fyke
English
Logga in

Välkommen till Fyke!

Antagning

Detaljerna för antagningen hittas i Institutionernas för Naturvetenskaper och Kemiteknik webbsajt. Vänligen kontakta professor Jouko Peltonen för antagningsmöjligheter. Även utländska studerande välkomnas hjärtligt och bedes kontakta internationella enheten vid Åbo Akademi.

Studierna

Doktorsgraden består av 240 studiepoäng som delas i 40 sp formella studier och 200 sp forskning och skrivande av doktorsavhandlingen. Mera detaljer hittas iInstitutionernas förNaturvetenskaper och Kemiteknik hemsidor. Så gott som all undervisning ges på engelska.

Forskning vid Fyke

Fokuset i Fykes forskning ligger i materialvetenskap. Laboratoriet för fysikalisk kemi har forskat i nanomaterial sedan 1920-talet, långt innan termen hade uppfunnits. Den aktuella forskningen täcker ett brett område från funktionella material och teranostisk användning av nanopartiklar till hierarkiska material och tryckt elektronik och trykta sensorer.

Utbildning

Forskningen, som ingår i doktorsavhandlingen, utförs i något av laboratoriets forskningsprojekt under ledning av den koordinerande forskningsledaren i en internationellt framstående grupp och inspirerande atmosfär.

 

Printable
För printer