Fyke
English
Logga in


Undervisande personal

Endast interna nummer ges. Telefonnumren börjar med 02 215 (intl. +358 2 215) som i 02 215 4295.
E-postadressen är förnamn.efternamn@abo.fi.

Titta också på listan över alla våra kurser.

Namn   Position   Telefon  
           
Jouko Peltonen   Professor i fysikalisk kemi   -4254 Peltonen
    Kurser:
Fysikalisk kemi II (263019), 5 sp (med J-HS och GH)
Teknisk yt- och kolloidkemi (263115.1), 3 sp
Fördjupad kurs
Fördjupad kurs
   
Matti Hotokka   Professor emmeritus i kvantkemi och molekylär spektrometri     Hotokka
    Kurser:
Spektrometrins grunder (263003.1), 4 sp
   
Gun Hedström   Universitetslärare   -4298 Hedström
   

Kurser:
Kemifenomen (260004.0), 2 sp
Fysikalisk kemi I (263018), 3 sp
Fysikalisk kemi II (263019), 5 sp (med JP och J-HS)
Fysikalisk kemi, lab A (263020), 3 sp
Fysikalisk kemi, lab B (263021), 2 sp
Spektrometrins grunder, lab (263003.2), 2 sp
Teknisk yt- och kolloidkemi, lab (263115.2), 2 sp

   
Jan-Henrik Smått   Akademilektor, tjänstledig   -4623 Smått
    Kurser:
Colloidal sol-gel processing of nanomaterials (263104.0,) 5 ECTS
Scientific writing (263099.0,) 2 ECTS
Experimental methods in surface and colloid chemistry (263105), 4 ECTS
Dispersion Technology (263101.0), 5 ECTS
   
Pia Sjöberg   Tf. akademilektor   -4297 Pia
    Kurser:
Fysikalisk kemi II (263019), 5 sp (med JP och GH)
Scientific writing (263099.0,) 2 ECTS
Experimental methods in surface and colloid chemistry (263105), 4 ECTS
Dispersion Technology (263101.0), 5 ECTS
   

 

Printable
För printer