Fyke
English
Logga in

Utbildning

[ Fördjupade kurser | Grund- och ämneskurser | Laborationer ]

Fördjupade kurser

[ Seminarier i fysikalisk kemi | Teknisk yt- och kolloidkemi | Laborativa metoder i yt- och kolloidkemi | Dispersionsteknologi | Dynamisk vätning av heterogena ytor | Kolloidal sol-gel processering av nanomaterial | Artikelskrivande och litteraturutvärdering | Nanomaterial inom energiteknologi | Speciallaborationer i fysikalisk kemi | Uppsats i fysikalisk kemi | Atkins Fysikalisk kemi | Boktent i fysikalisk kemi, A,B eller C (5, 8 eller 10 sp) | Specialkurs i fysikalisk kemi, A eller B (2 eller 5 sp) | Specialseminarier i fysikalisk kemi | Specialarbete och uppsats pro gradu i fysikalisk kemi | Avhandling pro gradu i fysikalisk kemi för kemilärare | ]

Alla fördjupade kurser ges på engelska.

Seminarier i fysikalisk kemi (263110), 2 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Tisdagar 10-11
  Se lista på anslagstavlan
  Fysikalisk kemi, seminarierummet
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Teknisk yt- och kolloidkemi (263115.1), 3 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Grundläggande kurs på magistersnivå i fysikalisk kemi.
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: Hösten 2016: v. 36-40
  Må 13-15 Lindman
  Ti 13-15 Lindman
  On 10-12 Lindman
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Kompendium
Gamla tenter: I laboratoriets handbibliotek
Laboratoriearbete: Mera information

[ Top of Page ]

Laborativa metoder i yt- och kolloidkemi (263105), 4 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Obligatorisk för magisterstuderande i fysikalisk kemi inom naturvetenskaper. Öppen också för andra.
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: Våren 2017: Period 3, årligen
  Start: Måndag 16.1.17 kl. 10.15
  FyKe Seminarierummet
Kurskoordinator: Thomas Sandberg
Material: Endast utdelat material

[ Top of Page ]

Dispersionsteknologi (263101.0), 5 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Suspensionsstabilitet, aggregation, adsorption och reologi.
  Kursen föreläses på engelska
Tidpunkt: Ej 2016-17
  Vartannat år
  Nästa gång våren 2018
Kurskoordinator: Jan-Henrik Smått
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Dynamisk vätning av heterogena ytor (263112.0), 5 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på engelska
Tidpunkt: Våren 2017: Period 3-4
  Vartannat år
  Start
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Kolloidal sol-gel processering av nanomaterial (263104.0), 5 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Sol-gel kemi, olika strukturer, egenskaper, karakterisering av material
  Kursen föreläses på engelska
Tidpunkt: Hösten 2016, Period 2
  Start 31.10.2016 kl. 9:15
  FyKe Seminarierummet
Kurskoordinator: Jan-Henrik Smått
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Artikelskrivande och litteraturutvärdering (263099.0), 2 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på engelska
Tidpunkt: Våren 2017: Period 3
  Start: Onsdag 18.1.17 kl. 10.00
  FyKe Seminarierummet
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Nanomaterial inom energiteknologi (263121.0), 5 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Syntes- och karakteriseringsmetoder för material i t..ex. solceller, vattenspjälkning, batterier m.m
  Kursen föreläses på engelska
Tidpunkt: Våren 2018: Period 4
  Vartannat år
  Start
Kurskoordinator: Jan-Henrik Smått
Medverkar: Pia Sjöberg
Material: I Moodle
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Speciallaborationer i fysikalisk kemi (263108), 6 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Fördjupning inom projekt. Obligatorisk för magisterstuderande i fysikalisk kemi inom naturvetenskaper. Öppen också för andra.
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Medverkar: projektledare, project leaders
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Uppsats i fysikalisk kemi (263114), 3 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Vetenskaplig uppsats inom specialområde. Obligatorisk för magisterstuderande i fysikalisk kemi inom naturvetenskap.
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material

[ Top of Page ]

Atkins Fysikalisk kemi (263111), 10 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Atkins´ Physical Chemistry, P. Atkins & J. de Paula, valda delar
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Boktent i fysikalisk kemi, A,B eller C (5, 8 eller 10 sp) (263116-18), -10 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Valbar bok
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Specialkurs i fysikalisk kemi, A eller B (2 eller 5 sp) (263119-20), -5 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Specialseminarier i fysikalisk kemi (263109), 3 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Specialarbete och uppsats pro gradu i fysikalisk kemi (268930), 30 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material

[ Top of Page ]

Avhandling pro gradu i fysikalisk kemi för kemilärare (268931), 20 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material

[ Top of Page ]

 

[ Top of Page ]

Printable
För printer