Fyke
English
Logga in

Utbildning

[ Fördjupade kurser | Grund- och ämneskurser | Laborationer ]

Grund- och ämneskurser

[ Fysikalisk kemi | Spektrometrins grunder | Kommunikation i fysikalisk kemi | Forskningsprojekt i fysikalisk kemi | Kandidatavhandling i fysikalisk kemi | ]

Grund- och ämneskurser föreläses på svenska.

Fysikalisk kemi (263009.0), 5 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Från hösten 2016. Med tyngdpunkt på yt- och kolloidkemi med laborationer.
  Kursen föreläses på svenska
Tidpunkt: v. 44-51
  Må 15-17 Aud. C
  Ti 8-10 Aud. C
  Fre 10-12 Aud. C
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Medverkar: Gun Hedström, Thomas Sandberg, Emil Rosqvist
Material: I Moodle
Gamla tenter: I laboratoriets handbibliotek

[ Top of Page ]

Spektrometrins grunder (263003.1), 4 sp

Kursdefinition: I webben
Beskrivning
  Kursen föreläses på svenska
Tidpunkt: Våren 2017
  enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Thomas Sandberg
Material: I webben
Gamla tenter: I webben
Laboratoriearbete: Mera information

[ Top of Page ]

Kommunikation i fysikalisk kemi (262206), 2 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på svenska
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Gun Hedström
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Forskningsprojekt i fysikalisk kemi (262205), 9 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på svenska
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

Kandidatavhandling i fysikalisk kemi (268904), 6 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning
  Kursen föreläses på svenska
Tidpunkt: 2016-17: Period 1-4
  Enligt överenskommelse
Kurskoordinator: Jouko Peltonen
Material: Endast utdelat material
Gamla tenter: Inte tillgängliga

[ Top of Page ]

 

[ Top of Page ]

Printable
För printer