Fyke
English
Logga in

Utbildning

[ Fördjupade kurser | Grund- och ämneskurser | Laborationer ]

Laborationer

[ Spektrometrins grunder, laborationer | Teknisk yt- och kolloidkemi, laborationer | ]

Om doktoranderna handleder laborationerna kan undervisningen ske på engelska.

Spektrometrins grunder, laborationer (263003.2), 2 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Praktisk användning av UV-Vis, Fluorescence, IR, NMR, ESCA
  Kursen föreläses på svenska
Tidpunkt: våren 2017 enligt överenskommelse
  Flera grupper, ca. 1 v/grupp
  Fysikalisk kemi, övningslabb
Kurskoordinator: Gun Hedström
Material: Kompendium

[ Top of Page ]

Teknisk yt- och kolloidkemi, laborationer (263115.2), 2 sp

Kursdefinition: Se MinPlan
Beskrivning Experiment inom kolloidala system, vätskeytor, fasta ytor och gränsytor
  Kursen föreläses på engelska vid behov
Tidpunkt: 2016-17: v. 41-43
  Må, Ti, On,To, 13-17
  Flera grupper, ca. 2 v/grupp
  Fysikalisk kemi, övningslabb
Kurskoordinator: Gun Hedström
Medverkar: doktorander, PhD-students
Material: Kompendium

[ Top of Page ]

 

Printable
För printer