Fyke
English
Logga in

Molekylmodellering

Kursbeskrivning:

Målsättning: Att ge studerandena insikter i de teoretiska grundvalarna av kemisk bindningslära.
Innehåll:
  1. Symmetri i kemin. Syftet är att studerande skulle få en konkret bild av molekylernas tredimensionella struktur.
  2. Bindningslära. I detta avsnitt diskuteras atomorbitalerna, molekylorbitalerna och den kemiska bindningens karaktär.
  3. Modellering. En allmänn diskussion om molekylgrafik, de teoretiska modellerna och molekylmodellering samt modelleringsprogram och -datorer.
  4. Kvantkemins grunder. Modellproblem. Partikel i en en-dimensionell låda.
  5. Enkla kvantkemiska metoder. Hückels metod. Vad kan man få ut ur en kvantkemisk beräkning? Frontorbitalmetoden.
  6. Avancerade kvantkemiska metoder. Här diskuteras Hartree-Fock metoderna, både de semiempiriska och ab initio metoderna från en praktisk synvinkel.
  7. Molekylmekanik. Stora molekyler, proteiner.
Arbetsformer: Föreläsningar 60 h + övningar 20 h.
Litteratur: Föreläsningarna och kompendium.
Förkunskaper: Propedeutisk matematik eller motsv.

Föreläsningsmaterial:

- Kompendiet
- Presentationer
- Gamla tenter

 

Printable
För printer