Johan Gadolin 5.6.1760 - 15.8.1852

Information om den världsberömda finländska kemisten hittas bl. a. i http://turunkemistikerho.fi/sivut/gadohistoria.html och http://www.euchems.eu/nc/publications/100-distinguished-european-chemists/18th-century/gadolin-johan.html?sword_list[]=gadolin


Johan Gadolin har begravts i Mynämäki.

Gadolins gravsten Johan Gagolins gravsten

Mynämäki kyrka Mynämäki kyrka