LasKeMo

 In English [In English]


 
 

Missio

Tutkijakoulu keskittyy laskennaliseen kemiaan ja spektroskooppisiin menetelmiin. Tarkoituksena on antaa jatko-opikselijoille kemiaan ja fysiikkaan pohjautuva syvällinen ja samalla laaja-alainen koulutus. Koulutus tähtää siihen, että valmistuneet tohtorit kykenevät luomaan uusia ratkaisuja tulevassa työssään ja että annetuilla tiedoilla olisi käyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Koulutusala on haastava ja kehittää runsaasti sellaisia valmiuksia ja taitoja, jotka ovat helposti sovellettavissa myös käytännön ongelmien ratkaisemiseen, esim. teollisuudessa. Verkostoomme kuuluu valtaosa maan laskennallisen ja teoreettisen kemian tutkijoista ja parhaat spektroskopian asiantuntijat. Verkoston jäsenillä on vuosikymmeniä ollut homogeeninen koulutusprofiili, joka on kohdistunut molekyylituntemuksen perusteisiin. Tutkimusyhteistyötä on tehty useiden eri jäsenten kesken pitkään, mikä näkyy mm. yhteisjulkaisuina. Tieteellinen ja opetuksellinen synergia sekä hyvät henkilösuhteet tarjoavat erinomaiset edellytykset loulun toiminnalle.

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa teollisuuden ja tutkimuksen tarvitsemia huippuosaajia, jotka ymmärtävät mittauslaitteiden ja ohjelmistojen toiminnan ja osaavat kehittää niitä. Tarjottava vaativa ja yhtenäinen koulutuspohja antaa mahdollisuuden kilpailla työpaikoista väittelyn jälkeen hyvin laajalla tehtäväkentällä ja antaa mahdollisuuden uusien ja muuntuvienkin työtehtävien vastaanottoon. Verkoston tutkijoiden tutkimustoiminta on hyvä esimerkki tehtäväkentän diversiteetistä, johon koulun tajoama yhtenäinen, vaativa ja yleistasoinen peruskoulutus soveltuu. Käsityksemme mukaan koulutus on hyvin käyttökelpoinen myös teollisuuden tutkimustehtävissä.

HU_logo JYU_logo HU_logo JYU_logo

 

 
 

 Last updated June 28, 2008 by Matti Hotokka